FinEstBeaMS

Eesti-Soome kiirekanal materjaliteaduslikeks uuringuteks
Estonian-Finnish Beamline for Materials Science – FinEstBeaMS

Eesti-Soome kiirekanal on planeeritud ehitada uuele sünkrotronkiirguse allikale MAX-IV laboris (Lundis, Rootsis). Kiirekanalit kasutatakse kui ülipehme röntgenkiirguse allikat, mis võimaldab uurida uute materjalide elektroonseid omadusi.

MAX IV sünkrotronkeskusesse) ehitatakse kaks uut sünkrotronkiirguse allikat (3 GeV ja 1.5 GeV kogujaring), mis võimaldavad kasutada teadusuuringuteks väga erineva lainepikkusega (energiaga) valgust alustades ultravioletist ja kattes kogu kalgi röntgeni. MAX IV sünkrotronkeskus katab uuringuid füüsika, keemia, bioloogia, materjali- ja nanoteaduse ning isegi meditsiini alal. MAX IV sünkrotronid alustavad tööd 2016 aastal, siis saab MAX IV 3 GeV kogujaringist maailma kõige eredam sünkrotronkiirguse allikas.

Eesti – Soome kiirekanal (FinEstBeaMS) ehitatakse MAX IV labori 1.5 GeV kogujaringile. FinEstBeaMS pakub teadlastele, ka kõrgtehnoloogia ettevõtetele, teadusuuringute läbiviimiseks kõrge kvaliteediga kiirgust, mille parameetrid (lainepikkus ja valgusepolarisatsioon) on täpselt kontrollitud laias spektraalvahemikus (288 nm – 1.24 nm). Kiirekanal võimaldab uurida üksikute aatomite, molekulide, klastrite ja nanoosakeste elektronstruktuuri nii gaasfaasis kui pindadel, osakeste interaktsiooni pindadega, pindade vahekihte ning erinevate materjalide pindu.

Lisaks on Eesti – Soome kiirekanali eesmärgiks arendada ja luua uuenduslikke sünkrotronkiirgusel baseeruvaid analüüsi tehnikaid materjaliteaduses. Kiirekanal on platvorm Eesti ja Soome teadusliku ja tehnoloogilise koostöö edendamiseks. Rahastus Eesti – Soome kiirekanali ehitamiseks on saadud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja Soome Akadeemialt (FIRI2010 and FIRI2013).

MAX IV sünkrotronkeskus arhitekti pilgu läbi. Esiplaanil on näha 3 GeV kogujaringi hoone, büroohoone sellest vasakul ja ringi kohal ning nende taga nelinurkne 1.5 GeV kogujaringi hoone (https://www.maxlab.lu.se/node/1385).

MAX IV sünkrotronkeskus arhitekti pilgu läbi. Esiplaanil on näha 3 GeV kogujaringi hoone, büroohoone sellest vasakul ja ringi kohal ning nende taga nelinurkne 1.5 GeV kogujaringi hoone (https://www.maxlab.lu.se/node/1385).