FinEstBeAMS

Eesti-Soome kiirekanal materjaliteaduslikeks ja atmosfäärifüüsika uuringuteks
Estonian-Finnish Beamline for Materials and Atmospheric Science – FinEstBeAMS

DSC0746725_855x270_acf_cropped

Eesti-Soome kiirekanal on ehitatud  uuele sünkrotronkiirguse allikale MAX-IV laboris (Lundis, Rootsis). Kiirekanalit kasutatakse kui ülipehme röntgenkiirguse allikat, mis võimaldab uurida uute materjalide elektroonseid omadusi ja atmosfäärifüüsika protsesse.

MAX IV sünkrotronkeskuses on kaks uut sünkrotronkiirguse allikat (3 GeV ja 1.5 GeV kogujaring), mis võimaldavad kasutada teadusuuringuteks väga erineva lainepikkusega (energiaga) valgust alustades ultravioletist ja kattes kogu kalgi röntgeni. MAX IV sünkrotronkeskus katab uuringuid füüsika, keemia, bioloogia, materjali- ja nanoteaduse ning isegi meditsiini alal. MAX IV labor inagueeriti 2016 aasta kõige eredamal päeval (21.juunil). Sellest hetkest sai MAX IV labori 3 GeV kogujaringist maailma kõige eredam sünkrotronkiirguse allikas.

FinEstBeAMS pakub teadlastele, ka kõrgtehnoloogia ettevõtetele, teadusuuringute läbiviimiseks kõrge kvaliteediga kiirgust, mille parameetrid (lainepikkus ja valgusepolarisatsioon) on täpselt kontrollitud laias spektraalvahemikus (288 nm – 1.24 nm). Kiirekanal võimaldab uurida üksikute aatomite, molekulide, klastrite ja nanoosakeste elektronstruktuuri nii gaasfaasis kui pindadel, osakeste interaktsiooni pindadega, pindade vahekihte ning erinevate materjalide pindu.

Lisaks on Eesti – Soome kiirekanali eesmärgiks arendada ja luua uuenduslikke sünkrotronkiirgusel baseeruvaid analüüsi tehnikaid materjaliteaduses. Kiirekanal on platvorm Eesti ja Soome teadusliku ja tehnoloogilise koostöö edendamiseks. Rahastus Eesti – Soome kiirekanali ehitamiseks on saadud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja Soome Akadeemialt (FIRI2010, FIRI2013 ja FIRI2014).

MAX IV labor. Esiplaanil 1.5 GeV kogujaringi hoone, selle taga 3 GeV kogujaringi- ja büroohoone.